Historium,  Pastorielaan

Donderdae 10:00 – 12:00

***

8 Februarie: Helen Prozesky

Nuuste tov gesonde voeding na borskanker

 ***

10 Mei: Uitstappie vir lede

 ***

16 Augustus: Dr Lydia Punt

Invloed van hormone by borskanker

 ***

8 November: Christo Visser

Positief by na borskanker

***

(Sprekers kan verander)

(Bespreking 3 dae voor die tyd noodsaaklik)

 

Oggendfunksie:  4 Oktober

***

Navrae : 082 817 1124